• 0 312 425 06 01
  • info@boratercume.com
Logo

Konsolosluk ve Elçilik Takip İşlemleri

Firma ve şahısların yurtdışı ticari, ekonomik ve eğitim amaçlı yapacağı faaliyetlerde Lahey anlaşması dışında kalan ülkelerde Apostille geçerli olmadığından elçiliklere tasdik işlemleri yaptırılmaktadır. Bu tasdik işlemleri belirli bilgi ve tecrübe gerektirdiğinden firmamız şahıs ve şirketler için bu işlemleri takip etmekte evrakların Tercüme, Noter, Kaymakamlık, Dışişleri Bakanlığı tasdiği ve elçilik tasdiği işlemlerini takip etmektedir. Bu sayede hem zamandan kazanım sağlanmakta hemde yapılacak yanlış işlemlerden doğacak maddi kayıplarında önüne geçilmiş olunur.

Her ülkenin Konsolosluğunun farklı prosedürleri olduğundan takip işlemlerinin profesyoneller tarafından yaptırılması gerçekten büyük önem taşımaktadır.

Konsolosluk takibi istenilen başlıca ülkeleri aşağıda sıralanmış halleriyle bulabilirsiniz.

- SUUDİ ARABİSTAN

- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ KONSOLOSLUĞU

- FAS KRALLIĞI

- LÜBNAN CUMHURİYETİ

- ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI

- IRAK ANKARA KONSOLOSLUĞU

- RUSYA FEDERASYONU ANKARA KONSOLOSLUĞU

- CEZAİR ANKARA KONSOLOSLUĞU

- KATAR DEVLETİ ANKARA KONSOLOSLUĞU

- KUVEYT ANKARA KONSOLOSLUĞU

- İRAN İSLAM CUMHURİYETİ ANKARA KONSOLOSLUĞU

- MISIR ANKARA KONSOLOSLUĞU

- UMMAN SULTANLIĞI ANKARA KONSOLOSLUĞU

- ANGOLA CUMHURİYETİ

- LİBYA

- PAKİSTAN

- AFGANİSTAN